top of page

Direktoratet for Paranormal Aktivitet (DPA)

For å bli en ekte spøkelsesjeger er det superviktig at sansene er skjerpet til det maksimale. Derfor har det topphemmelige organet, Direktoratet for Paranormal Aktivitet (DPA) , utarbeidet et ​6-trinnsprogram ​for å oppdage nye agenter. Tidligere har man hatt mulighet til å tørrtrene på dette programmet, men nå er det alvor. Deltagerne må bare kastes ut i det – selv om det kan være farlig,

Direktoratet for Paranormal Aktivitet (DPA)
C/o Fossekleiva

info@spøkelsesjeger.no

Takk for din e-post !

bottom of page